Επικοινωνία

Διεύθυνση

Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Φούρκα
521 00 Καστοριά

Τηλέφωνο

+ 30 2467 440 025

E-mail

dmsclab@uowm.gr / glappas@uowm.gr