Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Immersive Lab

Επισκεφτείτε το!

Έρευνα

To επιστημονικό δυναμικό του Εργαστηρίου υποστηρίζει ερευνητικά έργα στα πεδία του εργαστηρίου, παρέχει επιστημονικές υπηρεσίες, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες.

Χρηματοδοτούμενα Έργα

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού
WineLiveLabel

Serious Games

ΘΕΣ-ΠΡΕΣ

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή προηγμένης έρευνας και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, καθώς και η κάλυψη ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στον τομέα των Ψηφιακών Μέσων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας.
Κύριος στόχος μας, η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

οι δρασεισ μασ

Έρευνα

επιστημονικά πεδία · πεδία δράσης · ερευνητικό έργο

Επιστημονικά Πεδία

του Εργαστηρίου

Πεδία Δράσης

τρέχοντα Projects

Ομάδα Επικοινωνίας

Δράσεις και Επικοινωνιακές Εκστρατείες

Ψηφιακά Μέσα και Πολιτική

από την Ερευνητική Ομάδα

Share Your Knowledge

σεμινάρια και workshops

Συνέδρια

που συμμετέχει και διοργανώνει το εργαστήριο

Τα νέα μας

δράσεις και εκδηλώσεις του εργαστηρίου