Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Έρευνα

To επιστημονικό δυναμικό του Εργαστηρίου υποστηρίζει ερευνητικά έργα στα πεδία του εργαστηρίου, παρέχει επιστημονικές υπηρεσίες, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες.

Χρηματοδοτούμενα Έργα

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού
WineLiveLabel

Serious Games

ΘΕΣ-ΠΡΕΣ

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή προηγμένης έρευνας και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, καθώς και η κάλυψη ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στον τομέα των Ψηφιακών Μέσων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας.
Κύριος στόχος μας, η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

οι δρασεισ μασ

Έρευνα

επιστημονικά πεδία · πεδία δράσης · ερευνητικό έργο

Read More +

Επιστημονικά Πεδία

του Εργαστηρίου

Read More +

Πεδία Δράσης

τρέχοντα Projects

Read More +

Ομάδα Επικοινωνίας

Δράσεις και Επικοινωνιακές Εκστρατείες

Read More +

Ψηφιακά Μέσα και Πολιτική

από την Ερευνητική Ομάδα

Read More +

Share Your Knowledge

σεμινάρια και workshops

Read More +

Συνέδρια

που συμμετέχει και διοργανώνει το εργαστήριο

Τα νέα μας

δράσεις και εκδηλώσεις του εργαστηρίου