Υποδομές

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό studio webtv, Motion Capture cameras για Animation Production, 3D Scanners, 3D Cameras & 3D TV and Monitors, λογισμικά επεξεργασίας και δημιουργίας 3d παραγωγών, βίντεο και εικόνας, εξοπλισμό μεικτής πραγματικότητας, κ.ά.