Επιστημονικά Πεδία

Project Description

Τεχνολογίες και υπηρεσίες διαδικτύου, πολυμέσων, υπερμέσων

Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα στην επικοινωνία

Υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας, ψηφιακές εκστρατείες

Ευφυή συστήματα επικοινωνίας

Προσαρμοζόμενα και εξατομικευμένα συστήματα επικοινωνίας, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Προηγμένη εξόρυξη διαδικτυακών δεδομένων (web mining)

Εξόρυξη γνώμης (opinion mining)

Διαδικτυακές κοινότητες και συμμετοχικά μέσα στην επικοινωνία

Έρευνα και ανάλυση κοινωνικών δικτύων, ψηφιακή πολιτική

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (digital governance)

Ψηφιακή δημοσιογραφία και ΜΜΕ, διαδικτυακή τηλεόραση (webTV)

Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Ψηφιακές τεχνολογίες στον πολιτισμό

Κοινωνική πληροφορική (social informatics)

Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και επικοινωνία

Ανάλυση και αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου

Έρευνες και αξιολόγηση ηλεκτρονικής φήμης

Έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεων με ψηφιακά μέσα

ΦΕΚ 459/τ.Β’/2017

Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΦΕΚ 3718/τ.Β’/8-10-2019

Επανίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας»
στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας