Έργα

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού

Wine Live Label: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Σήμανση Προϊόντων Οίνου

Έρευνα των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, Ψηφιακής Αφήγησης και Animation (2D/3D)

Serious Games και διαδραστικό κυνήγι θησαυρού

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάδειξη ορεινών μονοπατιών της Δυτικής Μακεδονίας.

ΘΕΣ-ΠΡΕΣ Ταξίδι στο Όνειρο

Επιστημονικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση ανταλλαγών και κοινών δραστηριοτήτων με ομάδες παραγωγών, νέων, σχολείων, σπουδαστών, ερευνητικών ιδρυμάτων: Δράση δικτύωσης Πρέσπα-Θεσσαλονίκη (ΘΕΣ-ΠΡΕΣ)»

Αρχιμήδης III

Το πρόγραμμα "Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ" χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).