Πεδία Δράσης

Project Description

Διεθνείς Συνεργασίες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (π.χ. HORIZON, Erasmus+ κ.ά.)

Project Management and Implementation

in the framework of calls co-funded by the European Union and National Funds for National and Regional Actions

Τρέχοντα Projects

Επαυξημένη – Εικονική Πραγματικότητα και Στρατηγική Επικοινωνία
Ψηφιακά Μέσα και Πολιτική
Ομάδα Επικοινωνίας και Έργα Στρατηγικής Επικοινωνίας