ΘΕΣ-ΠΡΕΣ

ΘΕΣ-ΠΡΕΣ

Ταξίδι στο όνειρο

Επιστημονικές Υπηρεσίες Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση ανταλλαγών και κοινών δραστηριοτήτων με ομάδες παραγωγών, νέων, σχολείων, σπουδαστών, ερευνητικών ιδρυμάτων: Δράση δικτύωσης Πρέσπα-Θεσσαλονίκη (ΘΕΣ-ΠΡΕΣ)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Λάππα και με φορέα χρηματοδότησης το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο υλοποίησης από τοπικούς φορείς της Πρέσπας ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή των Πρεσπών με στόχο την ταυτόχρονη ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος (πρόγραμμα δημιουργίας μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή των Πρεσπών).