Αμαλία Τριανταφυλλίδου

Αμαλία Τριανταφυλλίδου

Μελος Εργαστηριου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία με έμφαση στις Δημόσιες Σχέσεις.

Έχει διδακτορικό στο Μάρκετινγκ και πραγματοποίησε τη μετα-διδακτορική της έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Social Media Consumption Experience: Investigating its Impact on Consumers’ Social Media Engagement».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, την εμπειρία του καταναλωτή, τις πολιτικές εκστρατείες και τα κοινωνικά μέσα.