Αναστασία Γιαννακοπούλου

Αναστασία Γιαννακοπούλου

Μελος Εργαστηριου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Γνωστικό αντικείμενο: Γλωσσολογία με έμφαση στην Υπολογιστική Γλωσσολογία