Μιχάλης Βρίγκας

Μιχάλης Βρίγκας

Μέλος Εργαστηρίου

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων