Δόμνα Μιχαήλ

Δόμνα Μιχαήλ

Συνεργάτης

Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας της Εκπαίδευσης, της Μετανάστευσης και των Μειονοτήτων
Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ph.D. in Social Anthropology at the London School of Economics (LSE)