Πρόδρομος Γιαννάς

Πρόδρομος Γιαννάς

Μελος Εργαστηριου

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας-Δημοσιότητας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.