Στέφανος Γκούτσιος

Στέφανος Γκούτζιος

Μέλος Εργαστηρίου

Θέση: E.T.E.Π

Σπουδές:

Πτυχίο Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 2001

Τεχνική Υποστήριξη:

Η/Υ εργαστηρίων του Τμήματος, Η/Υ της Γραμματείας

Τεχνική υποστήριξη των ιστοσελίδων του τμήματος

Τεχνική υποστήριξη στα εργαστήρια webTV, 3D

Διδασκόμενα Μαθήματα

Αρχές επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

Παραγωγή ψηφιακών εκπομπών

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Σχεδίαση Γραφικών

Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο