Σταμάτης Πουλακιδάκος

Σταμάτης Πουλακιδάκος

Συνεργάτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επικοινωνία